Bukplastik

Bukplastik innebär en omfattande kirurgisk åtgärd för att ta bort överskott av fett och hud från bukens mellersta och nedre delar samt att förstärka bukmuskulaturen i bukväggen. Åtgärden kan dramatiskt minska tendenser till hängande bukhud eller utbuktande buk.

Bukplastik – Operation

Buken blir plattare genom att man tar bort överskottsfett samt hud och i flesta fall även stramar upp bukmuskulaturen. Bukplastik sker vanligtvis i narkos. Om det handlar om mindre åtgärder sker oftast en poliklinisk operation.

Operationen brukar vara i ungefär 1,5 till 3 timmar.

Vad kostar bukplastik?

Bukplastik kostar olika mycket, beroende på vart du genomför det någonstans. Som exempel kostar bukplastik från 55 000 kronor om du genomför den med hjälp av specialisterna på Nordiska Kliniken. Klicka dig in för att läsa mer om genomförandet av bukplastik och kostnaderna för själva ingreppet.

Risker med bukplastik

Bukplastik är inte helt riskfritt. Följande risker kan medfölja vid bukplastik:

  • Blodpropp
  • Infektion
  • Utdragen sårläkning med ökad ärrutveckling samt risk för hudskada
  • Blödning under huden
  • Behov av extra operation
  • Ökad risk för rökare och överviktiga

Bukplastik - Återhämtning

Man måste tillåta kroppen vila efter att man genomfört bukplastik. Man brukar säga att man kommer att kunna lyfta igen efter två veckor och vara åter i arbetet efter ca 2-4 veckor. Mer aktiv motion bör du kunna återgå till efter ungefär en månad eller lite mer.

Biverkningar av bukplastik

Vanligt förekommande biverkningar av bukplastik är följande:

  • Övergående smärta
  • Svullnad, ömhet, känselnedsättning i bukhuden
  • Blånader
  • Trötthetskänsla under veckor till månader