Fettsugning

Fettsugning är en metod som hjälper till att "skulptera" kroppen genom att ta bort oönskat fett från specifika områden, ex. buk, höfter, lår, knän, armar, bröst och ansikte. Under de senaste årtionden har fettsugning, som också kallas "Body contouring" eller ”Liposkulptur” förfinats betydligt.

Fastän ingen typ av fettsugning är ett substitut för diet och träning, kan dock metoden ta bort besvärliga fettansamlingar, vilka man ej kan bli av med genom vanliga viktminskningsmetoder. Positivt med fettsugning är också att borttaget fett minskar risken för att lägga på sig med nytt fett på opererade områden.

Vanliga områden för fettsugning är haka, kinder, hals, överarmar, övre delen av brösten, buk, stjärtpartier, höfter, lår, knän.

Hur fungerar fettsugning?

En fettsugning fungerar på så sätt att man förbättrar kroppsformen genom att suga bort fettansamlingar med slang och vacuummaskin, där bantning och träning inte ger några bra resultat. En fettsugning genomförs ofta med s.k. "tumescent-teknik" - där området infiltreras med saltlösning och lokalanestesimedel före fettsugningen för att reducera blånader och svullnad efter operationen.

Själva operationen utförs med lokalbedövning eller narkos och tar ca 1–2 timmar eller mer. Oftast utförs operationen polikliniskt, men omfattande operationer kan kräva övernattning.

Bli av med fett genom fettsugning

Har du planer på att genomföra en fettsugning för att bli av med fett? Hos Nordiska Kliniken kan du boka in konsultation om fettsugning och sedermera även behandling. Här kommer du känna dig säker och trygg då du är i händerna av experter med flera års erfarenhet av fettsugningar.

Fettsugning – Risker

Följande risker kan förekomma i samband med en fettsugning:

 • Asymmetri och ojämnheter, vilka dock kan behandlas med ny fettsugning.
 • Hudveck och påsig hud kan uppstå om huden inte stramas upp som det var tänkt. Kan avhjälpas med kirurgi senare.
 • Hypo- eller hyperpigmentering i huden.
 • Hudskador.
 • Vätskeutträde från operationsområde.
 • Infektioner i området.
 • Blodproppar.

Återställning efter fettsugning

Efter en fettsugning är man tillbaka i arbete inom 3–5 dagar. Man bör vänta ytterligare ett par dagar, upp till två veckor för mer påfrestande aktiviteter. Fullt återställd från svullnad och blånader är man först efter 1–6 månader eller mer. Resultatet blir permanent om man i efterförloppet sköter diet och kroppslig träning.

Fettsugning – Biverkningar

Följande biverkningar kan förekomma efter en genomförd fettsugning:

 • Övergående blånader
 • Svullnad
 • Nedsatt känsel
 • Ömhet
 • Brännande känsla och smärta
 • Temporärt vätskeflöde från hudöppningar